Stále je v prodeji kniha na podporu rehabilitací Barunky Formanové z Josefova, stojí 200 kč.

 

Jižní Morava čte 2021

„Teď to vidím jinak“

 

 

7.9.2021 – veřejné čtení s předškoláky. Čteme z knihy „A pak se to stalo“, příběh „O špinavých uších“.

                     Povídání o tom, co se stalo hrdinovi příběhu Rudolfovi, proč se to stalo. Úkol – děti 

                     namalují obrázek Rudolfa s parohy. Budou vystaveny s ostatními výtvory dětí z družiny na  

                     chodbě OU na konci soutěže.

 

7. 9. 2021 – zapojení družiny do soutěže v kategorii volná tvorba

                   - mladší děti /1.třída/ zpracují příběh z knihy „A pak se to stalo“

                   - starší děti /3.třída/ pracují s tématem „Teď to vidím jinak“

 

10.9.2021 - beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, 4. třída téma „Barunka“

 

5.10.2021 – beseda předškoláci „máme rádi pohádky“, pohádka O makové panence.

                      Děti vyrobí vyskakovací kartu „V knihovně“ / Krokoták/

 

Říjen – výstava prací dětí z družiny a MŠ

 

Jihomoravský kraj – Design portál

 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 

 

Statistika za rok 2020

registrovaní čtenáři...261
výpůjčky celkem.......8148
výpůjčky děti..............1217
výpůjčky dospělí........6524